Med GoalEnvision får ni hjälp att enas om mål både för kund / marknad, ert erbjudande, verksamheten, medarbetarna och ekonomin. 

GoalEnvision sköter sedan påminnelser om vad som ska göras och av vem. Ni kör väl förberedda ledningsgruppsmöten i GoalEnvision och får automatiskt ut protokoll till de berörda. 

Dessutom är GoalEnvision enkelt att använda och kan delas ut i hela organisationen så att alla medarbetarna förstår målen och kan bidra till att de uppnås på bästa sätt. 

Hittade du svaret?