GoalEnvision bygger på en beprövad modell med namnet ”Strategisk Målbild” och som tagits fram av personerna bakom företaget. Jörgen Forslund utvecklade ursprungligen modellen som VD och ledare i olika verksamheter under 15 års tid och i snart 10 år som konsult. I konsultrollen har Jörgen hjälpt åtskilliga bolag att jobba mer målstyrt för att få saker att hända. 

Tillsammans med Lexeq, som erbjuder ledarskap- och teamutveckling och Regent, som utvecklar moderna applikationer under devisen ”IT som det borde vara” digitaliserades modellen så att alla ledare kan få ett lättanvänt system som hjälper till att få rätt saker att hända i ledning och organisation

Hittade du svaret?