Tänk dig att du träffar en gammal bekant på stan och ni uppdaterar varandra om vad som hänt sedan sist. När din bekant frågar; -Vad jobbar du med nu för tiden? Vad svarar du då? Händer det att det blir en ganska utdragen version eller fattar du dig kort? Beskriver du ditt jobb på ett sådant sätt att din bekant kan förstå det viktigaste du gör för dina kunder? Kanske t.o.m. så kort och effektivt att din bekant genast inser att den själv eller någon kollega faktiskt skulle kunna vara en potentiell kund? Isåfall är det ju toppen. Om inte; fortsätt läs. Jag vill hjälpa dig att formulera en affärsidé och en vision som sticker ut och tydligt definerar vad ni gör, varför ni gör det och för vem ni gör det så att alla kan förstå och relatera till den.

 

Vad är skillnaden mellan vision och affärsidé? Här kommer en mall på hur affärsidé och vision kan formuleras.

 

Affärsidén ska vara en effektiv och konkret formulering som svarar på vad ni gör, varför ni gör det och för vem ni gör det. Alltså ett klart fokus på kundnyttan. Affärsidén ska följa sin tid och kan därför uppdateras med några års mellanrum. Affärsidén ska vara kort (helst bara en mening) och lätt att kommunicera. Affärsidén ska vara mätbar och därför bevisbar. T.ex. genom att ni sätter mål som när de är uppnådda bevisar att affärsidén är uppnådd tillfullo.

 

Visionen är ledstjärnan för er och berättar för marknaden vart ni vill när ni genomför er affärsidé till fullo. Visionen blir som ett motto för verksamheten och förändras egentligen inte alls över tiden.

 

Vad ska du ha affärsidén och visionen till?  Låt det inte bara bli fina ord på hemsidan eller på visitkortet. Kommunicera ut de i säljdialog direkt med kund. Presentera er med visonen och beskriv hur ni tänker uppnå affärsidén genom att förklara dess innebörd. Låt kundmötet ramas in av både visionen och affärsidén och använda de båda i samtal eller dialog där du vill veta om du står framför en potentiell kund.

 

Mission? Har du läst lite om dessa begrepp innan kanske du även undrar över begreppet mission. Amerikanska bolag har ofta ett ”mission statement” och översätts till vår svenska ”affärsidé”. I GoalEnvision har vi eliminerat behovet av en mission eftersom behovet av en sådan redan täcks av både vision och affärsidé

 

Några exempel på kända visioner och affärsidéer:

 

Företag Affärsidé Vision IKEA Att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt kan köpa dem. Att skapa en bättre vardag för de många människorna Apoteket Med djup kunskap om läkemedel och hälsa säljer vi produkter och tjänster som gör det enklare att må bra  Ett liv i hälsa Ericsson lead transformation through mobility, where we as a leading innovator drive transformation of industries and communities towards a sustainable Networked Society A networked Society where every person and every industry is empowered to reach their full potential H&M To offer our customers fashion and quality at the best price Lead the change towards circular and renewable fashion while being a fair and equal company. 

 

 

Exemplen ovan är från stora företag, men för en mindre verksamhet är det ännu viktigare att säga något med sin vision och sin affärsidé för att bli hörd.

 

 

Övning: formulera en affärsidé

 

  1. Identifiera kundens VARFÖR för att förklara ert VAD

 

Den potentiella kunden har en orsak till sitt problem eller sitt behov som ni har en lösning eller ett erbjudande kring. Exempel på problem/behov som kunderna kan tänkas vilja lösa är: Svårt, dyrt, ohälsosamt, ineffektivt, tråkigt, fult, slitet, brister i kvalitet etc.

 

Det som då kunden eftersträvar och ni kan leverera kan vara t.ex. att effektivisera, förenkla, förbättra, minska, reparera, underlätta, förädla, utveckla, underhålla, etc.

 

Genom att definiera ett VARFÖR har du nu formulerat ett VAD.

 

  1. Formulera FÖR VEM ni gör det

 

Att uttryckligen berätta vem som är den perfekta kunden (läs mer om den perfekta kunden här…) är särskilt viktigt om ert erbjudande riktar sig till en tydligt avgränsad kundgrupp. Men jag vill rekommendera att även den som riktar sig mot massmarknad kan berätta vem i marknaden som uppskattar produkten bäst. Riktar ni er till inköpare i byggbranschen eller stressade småbarnsföräldrar eller till de som värdesätter fina festkläder?

 

  1. Formulera affärsidén

 

Med hjälp av de ovanstående insikterna kan ni nu formulera affärsidén. Formuleringen ska naturligtvis fungera bra både i text och tal.

 

Börja med att sätta samman VAD, FÖR VEM och eventuellt HUR. HUR kan behövas om det unika i ert erbjudande behöver förtydligas. En tekniskt unik lösning kan behöva förklaras för att marknaden ska förstå det unika.

 

Några exempel

  VAD FÖR VEM HUR (eventuellt) Vi Sänker uppvärmningskostnaderna För villaägare Genom att kompenseras för rumstemperaturen Effektiviserar administrationen För småföretagare   Erbjuder moderiktiga kläder till bra priser För kvinnor   Bättre inköp i grupp För butiker Genom att samordna beställningar 

 

Nu innehåller formuleringen rätt beståndsdelar, men är kanske inte tillräcklig säljande eller lockande?

 

 

  1. Disponera formuleringen och vässa uttrycket

 

Nu återstår därför två saker; dels att tänka igenom sammansättningen i formuleringen och dels att vässa det.

 

Det är såklart inte nödvändigt att omdisponera formuleringen. Men här kommer några exempel på hur affärsidén kan låta med andra sammansättningar. Vad tycker du låter bäst?

 

Exempel:

Affärsidé

Vi effektiviserar administrationen för småföretagare

 

Varianter:

Effektivare administration för småföretagare

Hos oss får småföretagare effektivare administration

Vi effektiviserar småföretagarnas administration

 

Vässa uttrycket. De VARFÖR du tidigare definierade kan användas till ytterligare ”spetsa” till formuleringen. Du kan t.ex. definiera de bakomliggande orsakerna till problemet eller behovet. Om kundens problem är att de upplever sig ha för dyr administration kan det bero på att de vuxit snabbt utan att anpassa sina rutiner som förr var tillräckliga men nu är omständiga och svåra att få överblick över.

 

Då vill kunden sannolikt skaffa sig bättre överblick eller förenkla rutinerna, kanske t.o.m. eliminera dem.

 

Exempel:

Vi effektiviserar och förenklar administrationen för småföretagare

 

Varianter:

Effektivare och enklare administration för småföretagare

Vi hjälper småföretagare att förenkla administrationen

 

Till sist…lite om superlativ. En del väljer att vässa sin affärsidé med superlativ (snabbast, bäst, vackrast, flest, etc) eller kanske genom att öka förväntningar rejält hos kunden. Detta är kanske vanligare i marknadsföring från USA där ”the sky is the limit” eller ”revolutionize your workday” är exempel på typiska affärsidéer.

 

Superlativ kan ha sina poänger, men det ska vägas emot kunden och målgruppen. Kommer de att tro på det du säger? Motsvarar det deras förväntan av en leverantör? Om det gör det, varsågod att berätta att du är bäst. Men var sparsam med superlativen. Ett räcker, annars riskerar inflationen av superlativ ta udden ur ditt budskap och istället tappa i trovärdighet.

 

 

Vision

 

Till skillnad från affärsidé som bör vara mätbar och alltså bevisbar är visionen mer att likna vid ett önskat framtida läge eller drömläge. Vad är det yttersta er verksamhet försöker uppnå? I exemplet ovan ser vi att Apotekets vision är ”ett liv i hälsa” och det är precis ett sådant drömläge de vill åstadkomma. Vilket är ert drömläge? Hur ser det ut för kunderna när det är som bäst och vilken del i detta har ni?

 

En känd vision som illustrerar både en stark vision och syftet med den är Martin Luther Kings berömda ”I have a dream”-tal från 1963. Här beskriver han ett färdigt scenario som det skulle sett ut om hans dröm blev sann. Bilden är lätt att ta till sig och förstå, vilket gjorde att den direkt påverkade människors beteende.

 

Kommunicera internt. Internt fungerar visionen som en ledstjärna, ett riktmärke eller en ledstjärna. Affärsidén blir dess konkreta motsvarighet. De påminner alla om vad som är viktigast hjälper alla i dagliga beslut eftersom de pekar på en riktning. Låt visionen och affärsidén vara ett tema på möten och gemensamma övningar. Prata om dem ofta och se till att alla påminns om innebörden av dem. Inspirera alla att sätta sina egna beslut i relation till dem; -Hur hjälper detta oss att att leva efter visionen och affärsidén?

 

Kommunicera externt. Både vision och affärsidé är till för att att också kommuniceras externt. Låt marknaden få veta hur ni ser på framtiden (visionen) och hur ni tänker hjälpa kunderna att ta sig dit(affärsidén).

 

Visionen ska inte alls vara mätbar, och den behöver inte heller vara uppnåelig. Istället ska den sikta riktigt högt och långt. Eftersom visionen förväntas stå sig över tid är det viktigt att den inte är alltför tidstypiskt. Undvik gärna trendord eller begrepp som förmodligen inte kommer överleva framåt.

 

Vad ska ni undvika? Formulera en tydlig vision som berör marknaden och kunderna så att de kan relatera till er. Undvik egennyttiga uttryck ”Vi ska vara förstahandsvalet, marknadsledande, etc.”. Sådana uttryck berör inte kunderna, varför skulle de vilja hjälpa er att bli marknadsledande? Undvik alltför allmänna uttryck som skulle kunna passa in på massor av andra företag. Undvik också orealistiska uttryck som är svåra för marknaden att tro på.

 

Om ni redan har formulerat en affärsidé enligt de 4 punkterna i modellen som är beskriven tidigare i den här artikeln, så ställer er följande frågor;

 

Hur skulle det se ut om alla kunder valde vår produkt och vår produkt levererade precis det som vi lovat? Hur skulle då framtiden se ut för våra kunder. I exemplet med affärsidén ” Vi effektiviserar och förenklar administrationen för småföretagare” skulle det i förlängningen kunna leda till att småföretagare ökar sin konkurrenskraft och blir mer effektiva även inom områden som inte är direkt administrativa, eftersom deras administration blivit både enklare och effektivare vilket ger dem mer resurser till viktigare saker. De uppnår sina mål och de stärker sina positioner. Visionen skulle kunna bli:

 

Vi stärker småföretagarna

eller

Mer tid till affärer

 

Sammanfattning

Affärsidén är kopplad till visionen. Affärsidén är konkret, mätbar och aktuell i tiden och kan användas som en säljpitch. Visionen beskriver det framtida önskade läget. Men båda behövs och hjälper marknaden bättre förstå vad ni gör.

Hittade du svaret?