Måltrappan hjälper dig skapa smarta mål 

 

-Sätt mål!

Du har säkert hört det tusen gånger, men hur sätter man mål? Och vad är det som säger att målen uppnås bättre bara för att du ”sätter” dem? Vad är egentligen definitionen på ett mål? Och hur får du alla att arbeta mot målet när du väl ”satt” det?

I sagan om Alice i underlandet möter Alice Cheshirekatten och följande talande dialog utspelar sig;

– “Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?” – “Det beror på vart du vill komma” svarade katten. – “Det spelar inte så stor roll…”, sa Alice. – “Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”, sa katten.

En insikt från citatet här ovan är att mål som inte har någon annan begriplig avsikt än för dig själv, kommer bara att vilja uppnås av dig själv. Men om du sätter mål vars avsikt berör andra, kommer du också att få dessa andra att förstå och vilja bidra till att målet uppnås.

Ett vanligt misstag när mål sätts är nämligen att målen endast beskriver VAD som ska uppnås. Inte VARFÖR och inte HUR. Oftast handlar det enbart om ekonomiska mål, där man kan tycka att det finns ett självklart VARFÖR, som att verksamheten behöver omsätta x kr för att klara sin tillväxt eller bära sina kostnader. Men det är inte ett VARFÖR som övertygar vare sig kunder eller medarbetare. Det övertygar bara dig själv. 

När du sätter mål är det alltid avgörande att kunna besvara frågan; varför sätts målet, vad är effekten av det för kunden? Om du inte kan precisera effekten för kunden eller för medarbetaren blir det väldigt svårt att uppnå den, eftersom målet inte berör någon av dem.

”Vår produkt är unik för den här kunden, vi måste hjälpa dem!” är en bättre utgångspunkt. Du kommer med ett påstående som kan styrkas. Du kan motivera VARFÖR målet ska uppnås, inte utifrån dig själv utan med betoning på kunden.

 

Måltrappan

Sätt mål uppifrån och ned. Börja med effektmålet och sätt sedan mål som leder fram till att effekten uppnås.

 

  1. EFFEKTMÅL(VARFÖR): Det viktigaste målet: Kunden får det bättre, löser sitt problem bättre, vinner tid eller energi eller vad det än kan vara. Effektmålet beskriver VARFÖR ni ska uppnå det och det inspirerar därför din organisation. Effekter når ni som en följd av att ni uppnår resultatmål. Formulera och placera effektmål i erbjudandeområdet i GoalEnvision.

 

Exempel på effektmål: Kunden minskar sina kostnader, medarbetarna trivs på sin arbetsplats, kunderna får mer tid över till viktigare uppgifter, etc.

 

  1. RESULTATMÅL(VAD): För att uppnå effektmålet behöver ni göra saker tillsammans. Träffa x antal nya kunder, producera med den här kvaliteten, etc. Resultatet som ska uppnås är inte effekten. Resultatet är internt hos er och beskriver VAD som måste uppnås för att leverera effekten. Resultat uppnås genom att ni når era prestationsmål. Formulera och placera resultatmål i kund- och marknadsområdet som hör dit och placera de ekonomiska målen i ekonomiområdet i GoalEnvision.

 

Exempel på resultatmål: Kunden upplever att produkten är lättanvänd, vi får 10 nya kunder varje månad, medarbetarnas snittbetyg på sin arbetsmiljö är 9,0 av 10

 

  1. PRESTATIONSMÅL(HUR): Det som engelska kallas KPI (Key Performance Indicator) kommer först på tredje plats i måltrappan. Prestationen att springa 100 meter på 10,49 minuter ger resultaten världsrekord och en guldmedalj. Effekten blir fler sponsorer eller mer resurser inför nästa rekord. Prestationer kräver förutsättningar för att klaras av. Placera prestationsmålen i verksamhetsområdet och eventuellt i medarbetarområdet beroende var målen bäst passar.

 

Exempel på prestationsmål: Vi utvecklar ständigt användarvänligheten i vår produkt, vi kontaktar 100 kunder varje vecka enligt vår process, samtliga medarbetare omfattas av ett löpande förbättringsarbete om sin arbetsmiljö.

 

OBSERVATIONSMÅTT: Ibland behöver du komplettera prestationsmålen med s.k. observationsmått. Ett sådant beskriver inom vilka ramar ni måste hålla er. Jämför med t.ex. oljelampan i en bil. Du behöver inte se på den hela tiden, det räcker att du ser när den lyser rött för att varna.

 

Exempel på observationsmått: Vi besvarar alla kundtjänstärenden inom 60 minuter.

 

  1. FÖRUTSÄTTNINGAR: Förutsättningarna för att kunna prestera kan vara t.ex.; rätt resurser, en plan eller process för att genomföra, etc. Förutsättningar bygger på att vi lärt oss vad som krävs för att prestera. Samtliga mål i GoalEnvision kan kompletteras med förutsättningar så dessa sprids naturligt över hela målbilden.

 

Exempel på förutsättningar: Aktuell kompetens inom området, dokumenterade rutiner, tillräcklig budgetutrymme.

 

  1. LÄRANDEMÅL: Ibland vet du inte vilka förutsättningar som krävs för att kunna prestera, uppnå resultat med därefter leverbara effekter. Då måste du sätta lärandemål. Exempel här kan vara; att organisationen skaffar sig kunskap inom ett område, eller att någon med erfarenhet av det ni ska göra anlitas till verksamheten. Det är vanligt att lärandemålen placeras i medarbetarområdet i GoalEnvision.

 

Exempel på lärandemål: Löpande utbildning i produktkunskap ges till samtliga medarbetare, löpande aktuell omvärldsbevakning.

Hittade du svaret?