Vi skapade GoalEnvision i första hand för att hjälpa VD och ledningsgrupper i mindre företag. De har ofta ett stort behov av att samla sig kring en strategi och sedan genomföra denna med små resurser. 

Större verksamheter har ofta system för styrning, eller särskilt avdelade personer och konsulter som ska hjälpa ledningen att uppnå och följa upp mål. Men för ett mindre företag är detta sättet oftast för dyrt eller för omständigt. 

Istället behöver entreprenörer smidiga och moderna verktyg som hjälper dem att både formulera, kommunicera och genomföra sin strategi. Vi hoppas att GoalEnvision är det bästa stödet för ledningsgruppen. 

Hittade du svaret?