På MÅL-sidan visas varje mål mot en bakgrund av antingen grönt eller rött. Det som styr vilken färg som visas är den aktuella månadens utfall mot prognos. Har målet flera nyckeltal krävs det att samtliga mål är lika med eller bättre än prognosen. 

Hittade du svaret?