Alla företag vill i grund och botten skapa långsiktiga resultat i form av tillväxt och lönsamhet – men få sätter sig ner för att definiera hur de ska ta sig framåt och varför. “Vi ska signa fler kunder” är inte ett tillräckligt tydligt “Hur?” och “För att tjäna mer pengar” är inte ett tillräckligt starkt “Varför?”. I det här blogginlägget går vi igenom hur ni definierar långsiktiga mål – och vad som krävs för att nå dem!

 

 

Varför misslyckas företag med att nå sina mål?

 

De flesta mål uppnås inte alls eftersom de bara hittas på utan vidare eftertanke eller syfte. Ett klassiskt exempel är när företag säger “vi ska ha 10 % tillväxt i år”, utan att reda ut varför eller hur det ska gå till. Varför ska ni sträva efter målet om ni inte vet vad ni får ut av det? Ett mål utan ett “varför?” blir inte viktigt för någon, minst av allt för medarbetarna. Det brukar sluta med attityden “vi gör så gott vi kan” – precis som föregående år. Ingen förstår varför man ska kavla upp ärmarna och ta i extra. I slutet av året står företaget kvar och trampar på samma ställe, utan 10 % tillväxt.

 

Om ni springer i fel riktning spelar det ingen roll hur fort ni springer. En annan anledning till att företag inte når sina mål är att ledningsgruppen inte drar jämnt. Ni kanske till exempel har svårt att komma överens om vad som behöver prioriteras. Istället för att jobba långsiktigt mot en gemensam målbild agerar var och en brandsläckare på sitt håll. Alla gör det de själva tycker blir bäst helt enkelt. Det kan också vara så att ni faktiskt har tydligt uppsatta mål, men inte tar hänsyn till varandras förutsättningar att nå dem.

 

Ytterligare en faktor som sätter krokben för målen är att företaget har dålig koll på marknaden. Det kanske till exempel finns oklarheter kring efterfrågan. Många företag gör misstaget att hänga kvar i gamla sanningar och ser inte till kundens behov. Glöm aldrig att kunden är er uppdragsgivare. För att sätta rimliga mål – och nå dem – behöver ni ha koll på marknaden och vem som i slutändan ska köpa er tjänst. Finns det saker ni kan göra annorlunda för att skilja er från konkurrenterna? Kostnader ni kan skära ner på eller processer som kan effektiviseras? Sluta aldrig fundera över hur ni som företag kan bli bättre i kundens ögon.

 

 

Så… hur når vi målen?

 

Ni behöver enas! Vad ska ni göra, varför ska ni göra det och hur? Det är frågor som bör ställas under nästa ledningsgruppsmöte. När ni har kommit fram till svaren behöver ni också kommunicera ut dem i verksamheten, så att samtliga medarbetare vet vilka mål de ska sträva efter och varför. Tala om för dem vad de kommer tjäna på att jobba lite extra hårt! Alla delar i organisationen ska bidra till målen. Tillväxt skapas inte bakom stängda dörrar i en ledningsgrupp. Att kommunicera ut målen är också ett effektivt sätt att få ledningsgruppen att agera. När hela verksamheten känner till målen blir det svårare att bortförklara varför resultaten inte uppnåddes – det här året heller. Plötsligt har ni incitament för att ta tag i arbetet på riktigt.

 

Hur sätter man mål och kommunicerar ut dem i verksamheten då? Att göra ett helt företag delaktigt i en fråga kan vara knepigt – men visst går det! Dokumentera det som sägs i ledningsgruppen, fördela ansvarsområden och följ upp med en struktur som passar er.

 

Detta går att göra manuellt eller i ett affärsledningssystem. Ett system kan underlätta när ni ska bryta ner kritiska aktiviteter, kartlägga förutsättningar och kommunicera ut målbilden i verksamheten. I GoalEnvision kan till exempel samtliga medarbetare logga in för att ta del av ledningsgruppens strategi och komma med förslag till nästa mötesagenda. Systemet gör det också möjligt att följa upp och säkerställa att samtliga delar av verksamheten jobbar mot målen. Tillsammans håller ni varandra ansvariga att leva upp till det ni kommit överens om.

Hittade du svaret?