Har ni en skriven affärsplan, verksamhetsplan eller liknande dokument som beskriver vad ni vill uppnå det närmaste året eller åren? 

Skicka in den till oss så sätter vi upp ett förslag till målbild (kostnadsfritt) som ni kan utgå ifrån och arbeta vidare med. 

Hittade du svaret?