100 företag under 10 års tid. Vad funkar och vad funkar inte? I vår guide går du igenom ditt företag sett ur 5 område: Kund & marknad, erbjudandet, verksamheten, medarbetarna och ekonomin. 

Inom varje område kan du enkelt välja från våra förslag på mål och indikatorer. Du för förslag på formuleringar och kan välja själv vilka mål som är relevanta för er.  

Du kan gå igenom guiden själv eller tillsammans med övriga i ledningen eller styrelsen. 

Det tar ca 15-30 minuter att gå igenom guiden. Häll upp en kopp kaffe och låt oss guida dig fram till er bästa målbild. 

Hittade du svaret?